PROJEKTOVANIE


V rámci projektových prác vypracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb :

 • zastavovacie štúdie
 • projekty pre územné konanie
 • projekty pre stavebné konanie
 • projekty pre realizáciu stavieb
 • zameranie skutkového stavu

Samozrejmosťou v prípade Vašej požiadavky je odovzdať Vám projekt kompletný, t.j. časti :

 • architektúra
 • požiarna ochrana
 • statika
 • projektové energetické hodnotenie budov
 • elektroinštalácia
 • ústredné vykurovanie
 • klimatizácia, vzduchotechnika
 • zdravotechnika (voda, kanalizácia)
 • plynoinštalácia
 • technologické súbory

Projektovú dokumentáciu vypracovávame podľa požiadavky v BIM (Building Information Modeling - Informačný model budovy) systéme projektovania.


Projekty vypracovávame pre odvetvia :

 • stavby na bývanie (rodinné domy, bytové domy, ubytovacie zariadenia - penzióny, hotely)
 • polyfunkčné objekty (kancelárie, predajne, zdravotnícke ambulancie, lekárne)
 • priemyslená výstavba (strojnícky priemysel, sklady, špeciálny priemysel - vstrekolisovne)
 • poľnohospodárska výstavba (sklady, dojárne, ustajnenie, pôrodne, sklady PHM)


Kontaktujte nás :

Telefón : 0905 601 512

E-mail : regro@regro.sk


Radi Vám odpovieme na Vaše otázky alebo dohodneme osobné stretnutie.

Vypracujeme Vám cenovú ponuku, z ktorej budete príjemne prekvapení.