POVOLENIA STAVIEB


Povoľovanie stavieb je komplikovaná záležitosť vyžadujúca znalosť Stavebného zákona.

Preto väčšina našich dlhodobých zákazníkov, ako aj zákazníkov, ktorí už mali skúsenosti s touto činnosťou, si túto takzvanú inžiniersku činnosť radšej u nás objednávajú.

Tí, ktorí to ešte neskúsili to skúšajú sami, ale ako povedali, prvý a posledný raz.


V bežnej praxi sa najčastejšie stretávame s povoleniami :

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie
  • zlúčené územné a stavebné konanie
  • povolenie na odstránenie stavby
  • povolenie drobnej stavby
  • povolenie na stavebné úpravy a udržiavacie práce
  • kolaudačné rozhodnutie

Okrem povoľovacích činností vykonávame aj činnosť stavebného dozoru stavby.


Niekedy je možné riešiť povolenie stavby jednoduchším spôsobom, ale je to nutné riešiť komplexne, t.j. už od projektov. Dá sa tak ušetriť veľa času a finančných prostriedkov.


Kontaktujte nás :

Telefón : 0905 601 512

E-mail : regro@regro.sk


Radi Vám odpovieme na Vaše otázky alebo dohodneme osobné stretnutie.

Vypracujeme Vám cenovú ponuku, z ktorej budete príjemne prekvapení.