ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV


Energetická certifikácia budov je činnosť upravená Zákonom č. 555/2005 Zz. v znení zmeny č. 300/2012 a vykonávacej Vyhlášky č. 364/2012 Zz.


Energetická certifikácia budov je povinná najmä pre :

 • rodinné domy
 • administratívne budovy
 • budovy nemocníc
 • športové haly a iné budovy pre šport
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu
 • bytové domy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby

Vlastník alebo správca budovy je povinný mať energetický certifikát :

 • ku kolaudácii budovy
 • po vykonaní úprav budovy meniacich energetickú hospodárnosť budovy (zateplenie, výmena okien)
 • k predaju budovy
 • k prenájmu budovy alebo jej samostatnej časti
 • k reklame na predaj alebo prenájom budovy, alebo jej časti
 • budovy orgánov verejnej moci a budovy často navštevované verejnosťou s plochou nad 250 m2

Pokuty za nedodržanie ustanovení zákona sú od 300 do 3000 Eur, čo je suma podstatne vyššia ako cena za vypracovanie energetického certifikátu.


Kontaktujte nás :

Telefón : 0905 601 512

E-mail : regro@regro.sk


Radi Vám odpovieme na Vaše otázky alebo dohodneme osobné stretnutie.

Vypracujeme Vám cenovú ponuku, z ktorej budete príjemne prekvapení.