NOVINKY


Ako jedni z prvých sme boli vybavený softvérom pre spracovanie výkresovej dokumentácie v BIM (Building Information Modeling - Informačný model budovy) systéme projektovania.

Čím sa líši tento systém od klasického projektovania a aké to má výhody pre Vás ? Pri projektovaní sa vytvára model budovy kde jednotlivé konštrukcie majú priradené presné 3D rozmery a mechanicko fyzikálne vlastnosti a nie len 2D výkresy.Toto umožňuje automatické vytváranie ľubovoľných pohľadov a rezov budovy ako aj tabuliek prvkov a plôch použitých v modeli budovy(výkazy výmer). Pri priradení jednotkových cien sa automaticky generuje aj rozpočet stavby. Pri zmene jednotlivého prvku , napr. dĺžky steny v pôdoryse sa zmena automaticky prenesie do príslušných pohľadov, rezov, výpisu prvkov ..... Celý model budovy vrátane vytvorených výkresov a výpisov je možné uložiť na cloudové úložisko a prostredníctvom bezplatnej aplikácie si ho pozrieť na mobile alebo tablete kdekoľvek sa nachádzate (na stavbe, porade........) po stiahnutí aj bez potreby pripojenia na internet. Odpadá pracné prenášanie celých sád výkresov so sebou a ich nie jednoduché prehliadanie napr.na stavbe keď fúka vietor alebo prší. Okrem toho sa šetria aj náklady na kopírovanie výkresov.

Model umožňuje sledovať kolíziu konštrukčných prvkov , napr. aby sa rozvody vody nekrížili s rozvodmi elektro , čím sa už pri spracovaní dokumentácie predchádza chybám ktoré by pri klasickom 2D modeli projektovania bolo možné odhaliť až pri realizácií stavby. Model umožňuje tiež sledovať energetickú náročnosť budovy.

Po ukončení stavby je možné do modelu dopĺňať zmeny stavby , napr. vytvorenie novej priečky, pridanie okna....... a tak mať stále aktuálnu verziu budovy na cloudovom úložisku bez potreby vytláčania príslušných výkresov a tabuliek výkazov výmer, lebo aj tabuľky sa doplnením priečky, pridaním okna.......... aktualizujú automaticky.

Pri údržbe budovy tak máte k dispozícií vždy aktuálnu verziu budovy odkiaľ môžete v priebehu pár minút zistiť napr.plochu stien v interiéry keď plánujete údržbárke maliarske práce. BIM model budovy toho umožňuje ešte omnoho viac ako je tu stručne spomenuté, budeme radi keď nás budete kontaktovať v prípade záujmu o podrobnejšie informácie a predvedenie BIM modelu.

Vlastníme taktiež multifunkčný laserový diaľkomer ktorý umožňuje okrem bežného merania vzdialeností do 300 m s presnosťou 3 mm zamerať aj neprístupné viditeľné konštrukcie ako napríklad výšku budovy, dĺžku strechy, plochu strechy, sklon strechy, uhly stien v rohoch alebo aj ich zvislý odklon, výškovú úroveň (rovinnosť podlahy) bez potreby meracej laty a nivelačného prístroja......... Hodnoty zameraných prvkov vieme spolu s fotkou meraného prvku na ktorej sú vyznačené zamerané hodnoty poskytnúť ihneď priamo na mieste merania.


Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte :

Telefón : 0905 601 512

E-mail : regro@regro.sk