AKCIE


Pri objednávke komplexných služieb súvisiacich s vypracovaním projektovaním projektovej dokumentácie ,t.j. od štúdie projektového zámeru až po realizačný projekt a výkonom inžinierskej činnosti od zabezpečenia územného rozhodnutia až po kolaudačné rozhodnutie s energetickým certifikátom a výkonom technického dozoru stavby Vám vieme poskytnúť zľavu


ZĽAVA 10% až 15%


v závislosti od konkrétnej stavby na každý stupeň dokumentácie a výkonu inžinierskej činnosti.


Presnejšie na základe osobnej konzultácie.

Telefón : 0905 601 512

E-mail : regro@regro.sk